Goldminer.cz

Nejsme jenom další z tisíce serverů pro děti.

Připojit se

Pravidla

Tato pravidla platí ve hře, na webu, na fóru, i na Discordu.

Obecná pravidla
 1. Administrátor a Moderátor (dále jen "GM") jsou největší autority na serveru a jejich rozhodnutí jsou pro hráče konečná a musí dle nich řídit. GM může v některých případech rozhodnout v rozporu s pravidlech.
  • a) Pokud si myslíte, že GM rozhodl nespravedlivě, můžete požádat o vyjádření celého GM týmu.
  • b) Zamlčení, že jste daný problém již s některým GM řešili, nebo překrucování předchozích rozhodnutí bude považováno za prohřešek.
  • c) Obcházení udělených trestů bude trestáno zpřísněním původního trestu až do nejvyšší možné míry.
  • d) je zakázáno vydávat se za člena týmu.
  • e) GM neužívá své pravomoci pro zvýhodňování sebe, nebo jiných hráčů vůči survival systému Goldmineru. Jde zejména o používání příkazů k rozdávání zkušeností, peněz, předmětů, posilování hráčských postav, stavbu a přesouvání budov, teleportování. Není dovoleno GM o takové věci žádat.
 2. Zneužívání nebo zatajování herních chyb je přísně zakázáno. Hráči jsou povinni chyby hlásit pomocí příslušné sekce fóra, pokud se jedná o závažnou chybu pošlete PM všem členům GM týmu.
  • a) Pokud si nejsi jistý, zda jsi našel chybu, zeptej se GM.
  • b) Hráč hráči mohou být odebrány zkušenosti, peníze a předměty i za nevědomé využívání chyby, pokud takto získal významnou výhodu oproti ostatním hráčům.
 3. Dodržujte obecná pravidla slušného a morálního chování, jako je vzájemný respekt při komunikaci, absence vulgarit, ochota pomáhat ostatním. Zejména nejsou tolerovány:
  • a) nadávky, urážky, rasismus, obtěžování, spam, žebrání;
  • b) podvody, lhaní, okrádání, podvodné obchody a křivá obvinění;
  • c) opakované žádosti GM o peníze, předměty nebo hodnost.
 4. Ztracené předměty se nenahrazují, ani když ke ztrátě dojde chybou serveru.
  • a) GM může za určitých situací udělit výjimku.
 5. Zákaz stavby ohyzdných, nesmysluplných věcí (zejména. 1x1 sloupy, levitující plošiny, kvádry, obří vzdušné nápisy). Zároveň se za prohřešek považuje i rozsáhle ničení vzhledu přírody, ponechávání levitujících zbytků stromů a staveb apod.
 6. V celém Midgardu je zakázáno cíleně ničit vzhled přírody (ponechávání levitujících stromů a podobně). Přesto vám doporučujeme používat plugin Towny jako preventivní ochranu proti krádežím a vandalismu. Vybírání úschovných bloků (např. truhla nebo pec) v divočině (území neochráněné pomocí Towny) je povoleno.
  • Pro ochranu vlastních staveb a majetku využívejte plugin Towny, nebo obyvatelných domů v serverových městech.
  • a) Základní informace o Towny získáte příkazem /help towny, nebo na této stránce.
  • b) Umělé zvětšování měst pomocí multi-účtů povede nejen k trestu dle pravidla 13. ale i ke zničení města včetně jeho obsahu.
  • c) Truhly a budovy, které nejsou chráněny jsou volně přístupně všem hráčům a mohou být užity dle jejich uvážení a v souladu s pravidly.
  • d) Výjimku z odstavce (c) představují stavby do vzdálenosti 30 bloků od existujících hráčských měst. Ty jsou považovány za estetickou součást města a není dovoleno je poškozovat, nebo využívat bez souhlasu majitele města.
  • e) Hráč může požádat GM o vytvoření regionu pro ochranu jím konstruované stavby. Je následně na uvážení GM týmu, zda region poskytne. Se stavbami v regionech následně tým nakládá dle svého uvážení.
 7. Zákaz používání módů/upravených klientů, které znevýhodňují ostatní hráče, nebo obcházejí systémy Goldmineru. Zejména se jedná o mody typu x-ray, killaury, monster a player radary.
  • a) Výjimkou jsou tyto módy:
  • b) Pokud chcete nějaký mod používat navrhněte jej na udělení výjimky.
  • c) Trest za používání nepovolených modů je na uvážení GM
 8. Prodávat předměty/postavy za skutečné peníze nebo věci je zakázáno. Reklama na jiný server/službu je také zakázána.
  • a) To samé platí i pro prodávání postav/předmětů mezi servery.
  • b) Tyto přestupky jsou trestány permanentním banem.
 9. Pokud se nepřipojíte déle jak 2 měsíce, nebo pokud nestavíte na zakoupeném pozemku, propadne městu.
  • a) Pokud jste starosta, vaše město bude smazáno.
 10. Jméno postav, název party, města nebo předmětů nesmí obsahovat vulgární výrazy nebo jinak nevhodné názvy, např. označení "GM", "Admin", "OP", "Mod" v jakémkoliv tvaru.
  • a) Není také doporučeno používat nesmyslné úseky písmen a čísel jako pepa1247tf, 48566 a podobně.
 11. Je zakázáno mít aktivní přeměny v PvE (dungeony) i v PvP (WoE).
 12. Pokud víte o porušování pravidel, nahlaste to, jinak vám hrozí stejný trest jako hříšníkovi.
 13. Zákaz vytváření více účtů.
  • a) Pokud jste si vědomi toho, že z vaší IP adresy hraje více lidí, informujte o tom GM prostřednictvím fóra. Vyhnete se tak možným potížím.
 14. Každý hráč nese plnou zodpovědnost za svůj účet i za jeho zabezpečení.
 15. Neznalost pravidel neomlouvá.
  • Pravidla se můžou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Znalost aktuálních pravidel je hráčská povinnost.
  • Hrou na serveru, používáním webu, používáním fóra, připojením na TeamSpeak nebo přípojením na IRC plně souhlasíte se zněním těchto pravidel.

Systém trestů
 1. Za drobné prohřešky bývá hráč pouze napomenut. Pokud však i navzdory tomu nemění své jednání bude trestán přísněji.
 2. Za veškeré prohřešky jsou hráčům odebírány zkušenosti (jak z levelu postavy tak z levelu zbraní).
  • a) o množství sražených XP rozhoduje GM dle závažnosti přečinu. Může jít o statisíce až reset postavy na 1/1.
  • b) pokud hráč získal zkušenosti využíváním bugu je mu zpravidla odebrán přinejmenším několika násobek. Stejné platí i pro emeraldy a případné itemy. Pokud není možné přesnou hodnotu předpokládá se, že se viník obohatil nejvyšší možnou měrou.
  • c) již udělený trest může tým jako celek po vzájemné poradě zmírnit, nebo naopak zpřísnit.
 3. Ban je poslední stupeň trestání hráče a je většinou udílen jako permanentní vyloučení hráče z Goldmineru.
Publikováno:
2014/09/30
Počet zobrazení:
7,763

Sdílet