Goldminer.cz

Nejsme jenom další z tisíce serverů pro děti.

Připojit se

Pravidla

Tato pravidla platí ve hře, na webu, na fóru, na IRC i na TeamSpeaku.

Obecná pravidla
 1. Admin a Moderátor (dále jen "GM") jsou největší autority na serveru a jejich rozhodnutí jsou pro hráče konečná a musí je respektovat. GM může rozhodnout jinak, než jak je psáno v pravidlech.
  • Pokud si myslíte, že GM rozhodl nespravedlivě, můžete se poradit s ostatními členy GM týmu.
  • Zamlčení, že jste daný problém jíž s některým GM řešili, nebo překrucování předchozích rozhodnutí bude považováno za prohřešek.
  • Obcházení udělených trestů bude trestáno zpřísněním původního trestu až do nejvyšší možné míry.
 2. Dodržujte obecná pravidla slušného chování.
  • Patří sem i podvody, lhaní a okrádání výhodnými či podvodnými obchody a křivá obvinění. Tyto přestupky budou trestány přísněji.
 3. Zákaz killstealu a kradení lootu a expů.
  • Killsteal je zabití monstra, se kterým od začátku bojuje jiný hráč, aniž byste k tomu dostali jeho svolení.
  • Za opuštěný loot lze považovat předměty bez viditelného vlastníka. Nemáte na něj právo, pokud ho majitel nemůže sebrat z důvodu boje s jinými monstry, nebo když zemřel při snaze loot získat.
  • Pokud jste obětí, ukládejte si screenshoty jako důkazní materiál, usnadní to potrestání provinilce. Pokud možno si poznamenejte čas a co nejpřesnější průběh události.
 4. Zákaz PvP mimo PvP arény, PvP zóny a WoE.
  • Do PvP se počítá i polévání lávou.
 5. Ztracené předměty se nenahrazují, ani když ke ztrátě dojde chybou serveru.
  • GM může za určitých situací udělit výjimku.
 6. Zákaz stavby Iron Golem farem a nesmysluplných věcí (např. 1x1 sloupy).
  • Vztahuje se i na levitující stavby, které postrádají logiku (plošiny, kvádry, mobtrapy) a obří vzdušné nápisy.
  • Plnění huntů pomocí mob spawnerů je dovoleno.
 7. V celém Midgardu je zakázáno ničit přírodu a cizí stavby. Přesto vám doporučujeme používat plugin Towny jako preventivní ochranu proti krádežím a vandalismu. Vybírání úschovných bloků (např. truhla nebo pec) v divočině (území neochráněné pomocí Towny) je povoleno.
  • Základní informace o Towny získáte příkazem /help towny, nebo na této stránce.
  • Umělé zvětšování měst pomocí multi-účtů povede nejen k trestu dle pravidla 18. ale i ke zničení města včetně jeho obsahu.
 8. Zákaz používání módů/upravených klientů, které znevýhodňují ostatní hráče.
  • Používání takto modifikovaných klientů bude tvrdě trestáno.
  • Výjimkou jsou tyto módy: Rei's Minimap, OptiFine, Shaders Mod, VoxelMap, Camera Studio, StatusEffectHUD, Forge, Chat Bubbles
 9. V chatu nejsou tolerovány nadávky, urážky, rasismus, obtěžování, spam, žebrání. Žádání GM o peníze, předměty nebo hodnost je zakázáno.
  • Snažte se, prosím, omezit hrubé chyby a nesmyslné výkřiky do tmy. Pokud vás něco rozčílí, raději chvilku přemýšlejte, než začnete vykřikovat. Mohli byste tím poškodit sami sebe.
  • Pravidlo se vztahuje na všechny druhy chatu včetně soukromých zpráv, IRC a TeamSpeaku, případně in-game knihy a cedulky.
  • Za spam se považuje pravidelné opakování podobného textu v chatu v krátkých intervalech, nebo nesmyslné informace/proslovy. Vyvarujte se i odesílání dvojitých zpráv.
 10. Prodávat předměty/postavy za skutečné peníze nebo věci je zakázáno. Reklama na jiný server/službu je také zakázána.
  • To samé platí i pro prodávání postav/předmětů mezi servery.
  • Tyto přestupky jsou trestány permanentním banem.
 11. Pokud se nepřipojíte déle jak 2 měsíce, nebo pokud nestavíte na zakoupeném pozemku, propadne městu.
  • Pokud jste starosta, vaše město bude smazáno.
 12. V jednom obchodu (1 vesničan) je povoleno mít pouze předměty stejného typu, to znamená například obchod s jídlem, obchod se zbraněmi atp.
  • Návod k obchodům najdete tady.
 13. Pokud obchodujete s jiným hráčem přímo, je doporučeno použít náš trade systém.
  • Jak ho používat, si přečtěte v /help trade
  • Pokud se rozhodnete obchodovat na vlastní pěst, je doporučeno pořizovat screenshoty a mít důkazy o dohodě výměny.
  • V případě okradení nemá poškozený záruku odškodnění, ale zloděj bude potrestán (viz pravidlo č. 2).
 14. Zneužívání nebo zatajování herních chyb je přísně zakázáno. Patří sem i bugování/duplikování předmětů.
  • Pokud si nejsi jistý, zda jsi našel chybu, zeptej se GM.
 15. Jméno postav, název party, města nebo předmětů nesmí obsahovat vulgární výrazy nebo jinak nevhodné názvy, např. označení "GM", "Admin", "OP", "Mod" v jakémkoliv tvaru.
  • Není také doporučeno používat nesmyslné úseky písmen a čísel jako pepa1247tf, 48566 a podobně.
 16. Je zakázáno mít aktivní přeměny v PvE (dungeony) i v PvP (WoE).
 17. Pokud víte o porušování pravidel, nahlaste to, jinak vám hrozí stejný trest jako hříšníkovi.
 18. Zákaz vytváření více účtů.
  • Pokud jste si vědomi toho, že z vaší IP adresy hraje více lidí, informujte o tom GM prostřednictvím fóra. Vyhnete se tak možným potížím.
  • Pokud byl váš stávající účet permanentně zabanován (pro porušení pravidel), máte možnost vytvořit si nový. Pokud máte pouze dočasný ban, nesmíte hrát za jiný účet.
  • Chcete-li ihned po banu vést obhajobu s GM, využijte k tomu IRC. Vytvoření nového účtu za účelem komunikace ve hře bude hodnoceno jako obcházení banu.
 19. Každý hráč nese plnou zodpovědnost za svůj účet i za jeho zabezpečení. Důrazně nedoporučujeme zpřístupňovat svůj účet jiné osobě. Pro hráče s hodností member a výše je takovéto jednání zakázané.
 20. Neznalost pravidel neomlouvá.
  • Pravidla se můžou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Znalost aktuálních pravidel je hráčská povinnost.
  • Hrou na serveru, používáním webu, používáním fóra, připojením na TeamSpeak nebo přípojením na IRC plně souhlasíte se zněním těchto pravidel.

Doplňková pravidla pro dungeony (v dungeonech platí i základní pravidla)
 1. Monstra v dungeonu se nesmí úmyslně shazovat do lávy/propasti, nebo jakkoliv bugovat.
  • Pokud bosse shodíš do lávy/propasti, tak nezemře.
  • Pokud najdete místo, nebo situaci, kde lze v dungeonu monstra pohodlně zasekávat či je jinak stavět do značně nevýhodné pozice a v důsledku toho bez rizika zabíjet, jedná se o bug, který jste povini nahlásit.
 2. Absolutní zákaz PvP.
  • PvP není povoleno ani po domluvě.
  • Za PvP bude považováno cílené a opakované natáhnutí monster na jiného hráče.
 3. Pokud vznikne hádka o jakýkoliv předmět, který padnul v dungeonu, bude okamžitě smazán.
  • Tip: Připojte se do party, ve které můžete rovnoměrně sdílet předměty a expy mezi hráči.
  • Více informací o partě získáte ve hře příkazem /party help
 4. Zákaz používání petů a přeměn v dungeonech.
 5. Zákaz tahání monster ven z dungeonu.
 6. Zákaz pohybu mimo dungeon (utíkání z dungeonu, skákání přes zeď).
 7. Zákaz zasahování do boje ostatních hráčů bez povolení (killsteal). Neplatí u bossů.
  • Stejně tak v případě bossů neplatí lootsteal. Vztahuje se i na monstra vyvolaná bossem.
  • Plnění huntu neomlouvá porušování tohoto pravidla.
 8. Zákaz vkládání předmětů z dungeonů do kovadliny (riziko ztráty).
  • Pro jejich opravu použijte kovadlinu z mcMMO (železný blok).

Pravidla Helu
 1. Admin a Moderátor (dále jen "GM") jsou největší autority na serveru a jejich rozhodnutí jsou pro hráče konečná a musí je respektovat. GM může rozhodnout jinak, než jak je psáno v pravidlech.
  • Pokud si myslíte, že GM rozhodl nespravedlivě, můžete se poradit s ostatními členy GM týmu.
 2. Ničení čehokoliv vytvořeného kýmkoliv je zakázáno.
  • Platí i pro TNT, vodu, lávu, křesadlo a další.
  • Pokud najdeš stavbu, která je zničená, nahlaš to GM.
  Trest: méně než 5 bloků -> dočasný ban, rozsáhlejší grief -> permanentní ban
 3. Zákaz okrádání ostatních hráčů.
  • Platí i pro zabíjení/tahání zvířat nebo ničení políček.
  Trest: permanentní ban
 4. Zákaz neoprávněného vniknutí do uzavřené nemovitosti.
  • Pokud je dům otevřený nebo do něj vede volná cesta, můžete dovnitř.
  • Pokud si dovnitř pomůžete rozbitím bloků, čeká vás postih.
  Trest: dočasný ban
 5. Zákaz stavění nesmysluplných věcí a ničení přírody.
  • Např. stavění sloupů 1x1, dělání děr do země, patří sem i ničení NPC vesnic.
  Trest: PERMANENTNÍ ban (Ne, nechceme zničený svět!)
 6. Zákaz vyvražďování NPC vesnic.
  • Trest: dočasný ban
 7. Zákaz zabíjení ostatních hráču.
  • například vylévání lávy pod nohy, zapalování
  Trest: permanentní ban
 8. Zákaz používání módů/upravených klientů, které znevýhodňují ostatní hráče.
  • Výjimkou jsou módy, které přímo neovlivňují hratelnost nebo chování hry (Rei's Minimap).
  Trest: ban na 3 měsíce na všechny servery
 9. Žádání GM o peníze, předměty, nebo hodnost je zakázáno.
  Trest: dočasný ban
 10. V chatu nejsou tolerovány nadávky, urážky, rasismus, obtěžování, spam, žebrání.
  • Snažte se, prosím, omezit hrubé chyby a nesmyslné výkřiky do tmy.
  Trest: dočasný ban
 11. Prodávat předměty/postavy za skutečné peníze, nebo věci je zakázáno. Reklama na jiný server/službu je také zakázána.
  • To samé platí i pro prodávání postav/předmětů mezi servery.
  Trest: permanentní ban na všechny servery
 12. Pokud vyvoláte Withera, jste za jeho škody zodpovědní.
  • Pokud zničí něco cizího, musíte to napravit, jinak vás čeká dočasný ban.
 13. Zneužívání nebo zatajování herních chyb je přísně zakázáno. Patří sem i bugování/duplikování předmětů.
  • Pokud si nejsi jistý, zda jsi našel chybu, zeptej se GM.
  Trest: ban na 3 měsíce na všechny servery
 14. Jméno postav, název party nebo předmětů nesmí obsahovat vulgární výrazy nebo jinak nevhodné názvy, např. označení "GM", "Admin", "OP", "Mod" v jakémkoliv tvaru.
  Trest: permanentní ban na postavu na všechny servery
 15. Pokud víte o porušování pravidel, nahlaste to.
  • V opačném případě vám hrozí stejný trest jako hříšníkovi.
 16. Neznalost pravidel neomlouvá.
  • Pravidla se můžou kdykoli změnit.
Publikováno:
2014/09/30
Počet zobrazení:
5,783

Sdílet