23.8.2019

  • Zvýšen drop Lord’s Clothes z Abysmal Knighta na 0.5%.
  • Zrychlen respawn Abysmal Knighta na 15 minut.
  • Přidán drop Vali’s Trousers do dropu Ancient Mummy (0.2%).
  • Mírně zvýšena maximální SP v závisloti na INT.
  • Přidána ingredience Posion Spore do dropu Stroufa (15%).
  • Opraveno několik bugů v alchymii.
1 Like