4.8.2019

  • Přidán skill Devotion k jednoručním zbraním.
  • Opraven příkaz /hat u VIP.
  • Opraven příkaz /workbench u VIP.
  • Zvýšena redukce u Sohee card z 20% na 30%.
  • Z Wanderera nově padá Old Card Album (0.02%), po jeho otevření dostanete náhdnou kartu (ne z bosse).
  • Z Abysmal Knighta nově padá Stone Buckler (0.5%), slotový štít do setu s Magni’s Cap a Odin’s Blessing.