8.8.2019

  • Přidána Deniro card, +2 DEX do zbraně.